نخ علف زن (علف تراش) مغزدار تیتانیوم ؛ نخی که پاره نمی‌شود! | ابزارینو
x