دستگاه کلاغ پران یا توپ صوتی - وسیله‌ای برای فراری دادن پرندگان از مزارع | ابزارینو
x