نخ علف تراش (علف زن) مارپیچ - وسیله‌ای برای برش تمیز علف‌ها | ابزارینو
x