موتور ویبراتور بنزینی (شاسی ثابت) + موتور روبین | ابزارینو
x