تیغه علف زن (علف تراش) 60 پر - مناسب برای برش علف‌های خشک و تر| ابزارینو
x