تیغه علف زن (علف تراش) 80 پر + ساخته شده از آلیاژ کروم و کاملا ضدزنگ| ابزارینو
x