فنر شیلنگ ویبراتور | در سه اندازه 10 - 12 و 13 میل | ابزارینو
x