نخ علف تراش (علف زن) اره‌ای - خشک و تر را با هم می‌تراشد! | ابزارینو
x