شمشه ویبره خرپایی + مناسب برای کف‌سازی فرودگاه‌ها، سوله‌ها و ساختمان‌های بزرگ | ابزارینو
x