پمپ آب خانگی 1 اسب بخار دارپ (DROP) مدل CPM158 | ابزارینو
x