چاله کن موتوری دوما DOMA؛ راحتی حفر چاله‌هایی تا عمق 80 سانت و قطر 30 سانت| ابزارینو
x