ضربه گیر(دسته موتور)کمپکتور مدل A + مناسب انواع مدل‌ها| فروشگاه اینترنتی ابزارینو
x