شیلنگ سمپاش کشاورزی چینی + در دو اندازه کلاف 80 متری و 100 متری | ابزارینو
x