شیلنگ (لوله) خرطومی+ در سه اندازه 1 اینچ، 2 اینچ و 3 اینچ | ابزارینو
x